sowa1237 (908.7 pkt )

Tunika sh, Biga Rybnik
Ocena moderatora
Widoczne, nowo dodane części ubioru : 1
Ocena artystyczna: 1.0
PUNKTY: 1 x 1.0 = 1 pkt
Tunika sh , 10.00 zł
kupiona 2012-04-13,
Biga, Rybnik, ul. Armii Krajowej 2A