kkrolewnaa (525.5 pkt )

Sweter Oasap, http://www.oasap.com
Ocena moderatora
Widoczne, nowo dodane części ubioru : 1
Ocena artystyczna: 1.0
PUNKTY: 1 x 1.0 = 1 pkt
Sweter Oasap , 29.00 zł
kupiony 2012-09-19,
http://www.oasap.com, INTERNET,