hallie (201.8 pkt )

Sukienka Focus, Targowisko Dąbrowa Górnicza; Pasek Fifty, Targowisko Dąbrowa Górnicza
Ocena moderatora
Widoczne, nowo dodane części ubioru : 2
Ocena artystyczna: 0.5
PUNKTY: 2 x 0.5 = 1 pkt
Sukienka Focus , 50.00 zł
kupiona 2009-03-12,
Targowisko, Dąbrowa Górnicza, ul. Morcinka
Pasek Fifty , 10.00 zł
kupiony 2009-03-12,
Targowisko, Dąbrowa Górnicza, ul. Morcinka