angelaa (2.5 pkt )

Bluzka, giełda niedzielna Lublin
Ocena moderatora
Widoczne, nowo dodane części ubioru : 1
Ocena artystyczna: 0.5
PUNKTY: 1 x 0.5 = 0.5 pkt
Bluzka --inna-- , 10.00 zł
kupiona 2011-04-04,
giełda niedzielna, Lublin, ul. Kresowa