alex90 (13.5 pkt )

Apaszka 5.10.15, Lublin Plaza Lublin
Ocena moderatora
Widoczne, nowo dodane części ubioru : 1
Ocena artystyczna: 0.5
PUNKTY: 1 x 0.5 = 0.5 pkt
Apaszka 5.10.15 , 27.00 zł
kupiona 2011-04-23,
Lublin Plaza, Lublin, ul. Lipowa 13