Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Modnet (Serwis), którego wydawcą jest firma i2D, z siedzibą przy ul. Wołoskiej 58/62 w Warszawie, info@i2d.pl.
 2. i2D nie ponosi odpowiedzialności za treść (w szczególności zdjęcia) publikowaną przez użytkowników Serwisu. Za treść publikowanych komentarzy odpowiadają wyłącznie użytkownicy.
 3. Zdjęcia w serwisie mogą publikować jedynie osoby płci żeńskiej, które ukończyły 13 rok życia.
 4. Użytkownik oświadcza, iż posiada pełne prawa autorskie do publikowanych zdjęć.
 5. Zabronione jest dodawanie zdjęć propagujących treści niezgodne z polskim prawem, zwłaszcza treści pornograficzne, faszystowskie i nawołujące do nienawiści na tle rasowym.
 6. Zabronione jest dodawanie zdjęć zawierających logo konkurencyjnych serwisów modowych. Zdjęcia naruszające ten punkt regulaminu nie będą podlegały ocenie i będą usuwane z portalu.
 7. Punkt przyznawany jest użytkownikowi za każdą opisaną przez niego część ubioru widoczną na zdjęciu, pod warunkiem że opis zawiera informacje na temat marki danej części ubioru, miejsca zakupu, ceny, a także dana część ubioru nie została wcześniej dodana przez użytkownika na innym zdjęciu.
 8. Każde zdjęcie jest oceniane pod względem artystycznym. Suma punktów przyznanych za opisane na zdjęciu części ubioru jest mnożona przez współczynnik artystyczny od 0 do 3.
 9. Oceny zdjęć dokonują inni użytkownicy serwisu, stosując się do postanowień niniejszego regulaminu.
 10. Nad całością procesu oceny czuwa Wydawca serwisu i to jego zdanie jest rozstrzygające w kwestiach spornych.
 11. Dozwolone jest zamieszczanie zdjęć zarówno ubrań kupionych wcześniej przez użytkownika, jak i przymierzanych w sklepach z odzieżą.
 12. Na wszystkich fotografiach zamieszczanych w serwisie musi być widoczna twarz użytkownika.
 13. W uzasadnionych, budzących wątpliwości przypadkach Wydawca ma prawo:
  a) W przypadku zdjęć kupionych ubrań:
  - Zażądać od użytkownika paragonów (oryginał, skan, fax) potwierdzających prawdziwość opisu części ubioru ze zdjęć.
  b) W przypadku zdjęć przymierzanych ubrań:
  - Skontaktować się z danym sklepem i potwierdzić dostępność opisanych przez użytkownika części ubioru oraz aktualność ceny.
 14. W przypadku nie spełnienia warunków opisanych w ust. 3-8 Wydawca ma prawo nie przyznać punktów za konkretne części ubioru.
 15. Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania w Serwisie. i2D zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników. Wszelkie zmiany w regulaminie obowiązują od chwili ich opublikowania w Serwisie.

II. Program promocyjny "Wygraj talon na zakupy"

 1. Uwzględniając ocenę artystyczną, każdorazowe zgromadzenie 250 punktów uprawnia użytkownika do ubiegania się o talon podarunkowy o wartości 50 złotych do wybranego sklepu z pośród następujących: Reserved, H&M, New Yorker, Cropp.
 2. Warunkiem koniecznym do otrzymania talonu, jest podanie imienia i nazwiska, danych adresowych do wysyłki, oraz wybór sklepu w którym będzie realizowany talon.
 3. W uzasadnionych przypadkach Wydawca ma prawo zarządać potwierdzenia wyżej wymienionych danych poprzez przesłanie ksera dokumentu ze zdjęciem użytkownika. W takich przypadkach wysyłka talonu zostanie wstrzymana do czasu pozytywnego zweryfikowania danych.
 4. Zazwyczaj talon jest wysłany w ciągu 3 tygodni od dnia w którym użytkownik zdobył wymaganą liczbę punktów. Zastrzegamy jednak, że maksymalny czas oczekiwania na wysyłkę talonu może wynieść 40 dni.
 5. Łączna roczna pula nagród w konkursie wynosi 5000 zł rocznie, ale Wydawca może zwiększyć tę pulę. O przyznaniu talonów decyduje kolejność uzyskania wymaganej liczby punktów.
 6. Użytkownik nie ma prawa domagać się rekompensaty za niewykorzystane przez niego punkty w przypadku zmiany regulaminu lub zamknięcia serwisu.

III. Postanowienia końcowe

 1. Na podany przez użytkownika adres e-mail będą wysyłane powiadomienia o przyznaniu talonów.


Ostatnia aktualizacja: 17 stycznia 2014 r.